Navigace

Obsah

Mateřská škola Zvoleněves

Zřizovatel: Obec Zvoleněves

Celkový počet dětí: 52

Provoz školy: 6.30 – 16.00 hod

 1

Školní řád

Zpracovala: Iveta Rašková, ředitelka MŠ Zvoleněves

Hlavním cílem naší MŠ je předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném prostředí cestou výchovy a vzdělání založené na principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí. Položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. 

Předškolní výchova doplňuje rodinnou výchovu a péči, ale nemůže ji nahradit. Od roku 2002 pracuje naše mateřská škola podle vlastního výchovně vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Doplňkem pro předškolní děti jsou zájmové kroužky. V rámci nadstandardních aktivit jsou pro děti zajištěny divadelní představení v MŠ, návštěva divadel, ekologická výchova, výlety do ZOO apod.

Školní řád ke stažení zde.

 


 

KRITÉRIA PŘIJETÍ do mateřské školy

- dosažení věku dítěte 6 let v období od 1.9 do 31. srpna násl.roku

- trvalý pobyt v obci

- přijímáme děti k celodenní docházce

- zaměstnanost rodičů

- v MŠ, ZŠ je sourozenec

A CO VÁM NABÍZÍME?
 • prostornou a dobře vybavenou zahradu
 • vlastní kuchyň s dostatkem ovoce a zeleniny
 • dvě prostorné třídy s hracími koutky
 • kulturní akce - divadla, výlety
 • vlastní akce školy - vánoce, karneval, oslavy, MDD
 • vstřícné vztahy mezi zaměstnanci
 • možnost individuálního scházení dětí podle potřeb rodičů
 • podnětné prostředí
 • pracujeme s dětmi bez televize
 • pitný režim celý den
 • spolupracujeme se Základní školou

 

Dotazy můžete poslat e-maillem na adresu: ms.zvoleneves@skolkyslansko.cz

Můžete psát na adresu: MŠ Zvoleněves 282, PSČ 273 25

 

Těšíme se na Vaši návštěvu! Rašková Iveta, řed. MŠ


Rozpočet

 


Střednědobý výhled rozpočtu

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka