Zvoleněves
Zvoleněves

Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce - starosta obce Zdeněk Müller kterému jsou podřízeni:

 • Marie Čečrdlová  

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2018:
seznam zastupitelů:
 

 • Zdeněk Müller 
 • Jan Keizlar
 • Jaroslav Ráž
 • Ing. Martin Kvasnička
 • Ivana Krupauerová
 • Tomáš Zelenka
 • Jiří Švejda
 • František Klain


Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.

 • starosta obce Zdeněk Müller
 • místostarosta obce Jiří Švejda

Finanční výbor

 • předseda finančního výboru Jan Keizlar. Členové finančního výboru Jaroslav Ráž, Jiří Kinter.

Kontrolní výbor

 • předseda kontrolního výboru Ing. Martin Kvasnička. Členové kontrolního výboru Tomáš Zelenka, František Klain